ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING

 

Www.retrogameking.com is geregistreerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64358674 en gevestigd te Spierdijk (geen winkelpand) ons Nederlandse BTW nr. is NL184997136B02

Retrogameking.com hierna ook nader te noemen: \”verkoper\”

 

1. Totstandkoming overeenkomst

1.1 Een overeenkomst komt als volgt tot stand: u plaatst uw bestelling van één of meer artikelen via deze website of telefonisch. U krijgt dan een factuur te zien op deze website, hierin krijgt u 3 opties: 1: Geld vooraf overmaken 2. Betaling met Ideal of 3: Contant betalen bij afhalen (hiervoor krijgt u een telefoonnummer om contact op te nemen voor een afspraak)

 

2. Producten en prijzen

2.1 Alle aangegeven prijzen zijn in euro`s , BTW wordt niet berekend ivm marge regeling op 2e hands goederen.

2.2 Consumenten onder de 16 jaar, worden geacht toestemming te vragen aan ouders, voogd of toeziend voogd. Of een ander die de beschikking over hen heeft.

2.3 Offertes en aanbiedingen van Retrogameking.com zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking(en) worden aanvaard. Een offerte, aanbieding wordt geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen de in de offerte vermeldde aantal dagen is aanvaard, tenzij anders is bepaald door Retrogameking.com

2.4 Overeenkomsten tussen de klant en Retrogameking.com kunnen zowel mondeling als elektronisch worden aangegaan. De klant kan slechts rechten ontlenen aan de overeenkomst, indien Retrogameking.com er een elektronische bevestiging is verstuurd.

 

3. Betalingswijze en Verzending

3.1 De betaling dient te geschieden via overschrijving of Ideal of Paypal bij verzending of contant bij afhalen. Op de website krijgt u het rekening nummer te zien, de ideal betaalmogelijkheid of het telefoon nummer om contact op te nemen om af te kunnen halen

3.2 Mocht een product niet voorradig zijn, dan krijgt u tijdig bericht bij uw bevestiging.

3.3 Verzending geschiet op eigen risico. Retrogameking.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van het product tijdens het transport. Wilt u uw product verzekerd laten verzenden, kiest u dan de optie Versturen met verzekering!

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 De verzending van de artikelen dient te gebeuren via PostNL

4.2 Retrogameking.com is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de klant het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.

4.3 Daarnaast zal Retrogameking.com er alles aan doen om voor een correcte inhoud van de website te zorgen. Echter, voor kennelijke zet- en typfouten zijn wij niet verantwoordelijk. Let erop dat bij sommige games een conditie is bepaald, dit betekent dat je hier ook het daadwerkelijke item van de foto ontvangt, van de losse carts / consoles / accessoires, worden zgn stockphoto\`s gebruikt, dit betekent dat het item (licht) kan afwijken van de foto, wel staan wij voor de kwaliteit van de carts en labels etc. Het zal altijd in de buurt komen van de kwaliteit van de foto.

 

5. Privacy statement

5.1 Uw gegevens worden strikt persoonlijk behandeld. Zonder uw toestemming worden de gegevens niet beschikbaar gesteld of verkocht aan derden.

5.2 Wij gebruiken de adresgegevens uitsluitend voor het versturen van de bestelling en (indien u geen bezwaar heeft aangetekend bij uw bestelling) voor het versturen van mailingen.

 

6. Garantie

6.1 Koper is alleen gerechtigd om binnen veertien (14) dagen na feitelijke levering de artikelen, in oorspronkelijke staat en na overleg met verkoper, te retourneren.De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van koper. Mochten er defecten / problemen zijn met de geleverde artikelen, zullen de verzendkosten voor Retrogameking.com zijn, en de artikelen worden vervangen, Indien dit niet mogelijk is zal het door de koper het reeds betaalde bedrag binnen zeven dagen na feitelijke retourname van de artikelen door verkoper, terug gestort worden op de bank- of girorekening van koper.

 

Na de periode van zeven dagen kan koper zijn of haar aankoop niet meer retourneren

 

Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, die koper later dan 7 kalenderdagen na ontdekking van die schade schriftelijk aan verkoper heeft kenbaar gemaakt. Let op dat gesealde spellen niet geopend mogen worden! Deze worden verkocht als verzamelitem!

Het is koper niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te compenseren met enig bedrag dat koper aan verkoper verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en verkoper.

 

Let op: Batterijen in of extern van een artikel vallen NIET onder de garantie.

 

7. Vragen en/of klachten

7.1 Mocht u nog vragen en/of klachten hebben, neem dan gerust contact met ons op.  info@retrogameking.com

 

8. Toepasselijk recht.

8.1 Op alle overeenkomsten die gesloten zijn met Retrogameking.com is het Nederlands recht van toepassing.

 

9 Wet koop of afstand.

Wij houden ons ten alle tijden aan de wet koop of afstand, meer info hierover vind u op:

http://www.consuwijzer.nl/thema/kopen-op-afstand